O nás
Služby
Samoplátci
Laboratorní příručka
Kontakty
Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami
O nás
Profil laboratoře

Laboratoř v Uherském Brodě spolupracuje především s privátními lékaři okresu Uherské Hradiště a poskytuje vyšetření nádorových i nenádorových onemocnění kůže, měkkých tkání, trávícího a urogenitálního traktu, štítné žlázy aj. Laboratoř je vlastníkem Akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro provádění screeningové gynekologické cytologie pro karcinom čípku děložního s mou 25letou praxí v tomto oboru činnosti. Ve spolupráci s odbornými lékaři - gynekology se tak spolu s odborně vyškoleným personálem (zdravotními laborantkami - skrinérkami) podílíme na odhalování tzv. prekanceróz (dysplazií) čípku děložního s jejich následným operačním odstraněním.

Laboratoř ve Zlíně úzce spolupracuje především s Nemocnicí Atlas, a.s., pro kterou provádí veškerá bioptická a cytologická vyšetření. Ve spolupráci s chirurgickým oddělením (prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.) provádíme diagnostiku nádorových i nenádorových onemocnění prsu, štítné žlázy, gastrointestinálního traktu, měkkých tkání, kůže apod. Při maligním onemocnění prsu jsou v drtivé většině prováděny tzv. záchovné operace (odstranění jen části prsu s patologickým ložiskem) a odstranění první záchytné uzliny (sentinelová uzlina) s jejím vyšetřením během operace, tzv. peroperační biopsie. Je-li tato uzlina při podrobném celkovém zpracování včetně imunohistochemického vyšetření negativní, tj. bez metastáz, není pacientka zatěžována další operací s odstraněním uzlin v axile. Počtem operací štítné žlázy (as. MUDr. Bohumil Dudešek) s následným bioptickým vyšetřením se řadíme na přední místa v rámci celé České republiky.

Ve spolupráci s gynekologickým oddělením (prim. MUDr. Ivo Gerych) se podílíme na diagnostice nádorových a nenádorových onemocnění ženských pohlavních orgánů, tj. dělohy, vaječníků, pochvy, nádorů malé pánve apod. Na tomto oddělení jsou rovněž prováděny LEEP operace čípku děložního, kdy je drátěnou kličkou odstraněno podezřelé ložisko (prekanceróza - dysplazie) zjištěné v rámci preventivní gynekologické cytologie (viz výše).Ve spolupráci s RTG oddělením (prim. MUDr. Josef Katrušák) provádíme hodnocení vzorků prsu odebraných bioptickou jehlou při mamografii (tzv. punkční biopsie). Na podkladě této diagnózy je pak prováděn další chirurgický výkon.

Ve spolupráci s gastroenterologickou ambulancí (MUDr. Tomáš Miča) provádíme vyšetření vzorků odebraných z jícnu, žaludku a střev. Dále provádíme vyšetření vzorků tkání z odborných ambulancí nemocnice.

Naše laboratoř spolupracuje s univerzitními ústavy či jinými laboratořemi v republice.

Publikační činnost

Vážan P., Velecký J., Gatěk J.: Vyšetření sentinelových uzlin u karcinomu prsu pomocí rychlé peroperační biopsie a imunohistochemie v seriových řezech (Česko-slovenská patologie a soudní lékařství č.

Duben J., Vážan P., Bakala J., Dudešek B., Musil T., Hnátek L., Hradská K., Gatěk J.: Distribuce metastatického postižení u kolorektálního karcinomu s použitím metody lymfatického mapování a radiačně navigované biopsie sentinelové uzliny (Rozhledy v chirurgii 9/2006).

Dudešek B.,Gatěk J., Duben J.,Hnátek L., Kotoč J., Kotočová K., Vážan P.: Lymfadenektomie u papilárního karcinomu štítné žlázy (Rozhledy v chirurgii 9/2010).

Gatěk J., Kotoč J., Kotočová K., Katrušák J., Vážan P., Duben J., Hnátek L., Dudešek B.: Lokoregionální recidivy po konzervativních výkonech u časného karcinomu prsu (Rozhledy v chirurgii 10/2010).

Certifikáty

Laboratoř splnila podmínky certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je držitelem certifikátu kvality - Osvědčení pro akreditaci ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Účast v programu Registr Magister pro karcinomu prsu, Program kontroly kvality SEKK

V rámci spolupráce se účastníme programu Test OncotypeDx Breast Cancer Assay v Redwood City USA spolupracujeme s ACM Global Central Laboratory Velká Británie pro karcinom prsu.

Služby
Biopsie

Vyšetření vzorků tkání a orgánů získaných od pacientů při operacích nebo jiných zákrocích (např. endoskopických, punkčních biopsiích bioptickou jehlou apod.) s cílem stanovení konečné bioptické diagnozy.  Touto diagnozou bývá určení , zda se jedná o zhoubný (maligní) nebo nezhoubný (benigní) nádor, zánětlivé onemocnění, reaktivní změny aj.

Tato diagnoza, v některých případech doplněná o specializované imunohistochemické či molekulárně-genetické vyšetření, je pak základem pro klinického lékaře při další léčbě pacienta.

Garantujeme dodání výsledku v nejkratším možném termínu (většinou do 2 dnů od obdržení materiálu)

Cytologie

Tj. vyšetření nikoli celé části orgánu či tkáně, ale pouze jednotlivých buněk získaných metodou stěru, otisku, punkce tenkou jehlou apod. Toto vyšetření slouží k základnímu rozlišení zhoubného či nezhoubného nádoru, zánětu, apod.

Gynekologická cytologie

Obrovský význam má screeningová gynekologická cytologie, která slouží preventivnímu vyhledávání stavů předcházejících vzniku zhoubného nádoru čípku děložního, resp. pochvy. Jedná se o tzv. prekancerózy neboli dysplazie vyvolané některými kmeny lidského papillomaviru (Human Papilloma Virus - HPV). Pacientce s tímto nálezem je pak následným, většinou drobným operačním zákrokem podezřelá léze odstraněna a nedojde tak k jejímu dalšímu rozvoji a přechodu do karcinomu čípku děložního. Provádíme i následné bioptické vyšetření s konečným určeným typu léze.

Imunohistochemie

Imunohistochemické barvení se používá k rutinní i pokročilé diagnostice. Základní protilátky detekují histogenetický původ tkáně (např. epiteliální, mezenchymální, atd), lze stanovit proliferační antigen Ki-67, či pátrat po účasti HPV infekce na patologickém procesu. Kupříkladu u zhoubných nádorů prsu se pro adekvátní léčbu pacientek rutinně stanovuje exprese estrogenových, progesteronových a nově i androgenních receptorů, spolu s receptory pro Her2.

Svoz materiálu

Pro spolupracující zdravotnická zařízení je svoz poskytován zdarma.

Odběrový materiál

Veškerý odběrový materiál pro gynekologickou cytologii (skla, brush, průvodky, fixativa), cytologii (skla, průvodky), biopsii (odběrové nádoby včetně nadstandardních speciálních odběrových nádob s fixační tekutinou) poskytujeme ZDARMA.

Online zasílání výsledků

Příštup prostředenictvím námi dodaného instalačního CD

Samoplátci
Ceny vyšetření pro samoplátce v laboratoři Velab, s.r.o.
Název vyšetření Cena
Gynekologická cytologie 200 Kč
Cytologie štítné žlázy 300 Kč
Jednoduchá biopsie (např. kožní excize) 400 Kč
Větší biopsie 600 Kč
Gastrobiopsie 1000 Kč
Konizát cervixu 1000 Kč
Kyretáž 300 Kč
V případě nutné aplikace imunohistochemického vyšetření cena 250 Kč / protilátka.
Laboratorní příručka
Laboratorní příručka Seznam vyšetření
Kontakty
Pracoviště Uherský Brod
Vedoucí laboratoře
MUDr. Josef Velecký
572 635 000
+420 605 260 801
josef.velecky@quick.cz
Pracoviště Zlín
Vedoucí laboratoře
MUDr. Petr Vážan
577 522 005
+420 775 220 688
petrvazan@seznam.cz
Vedoucí laborantka
Iveta Feilerová
Laborantka
Jiřina Benková
Laborantka skrinérka
Martina Trtková
Laborantka skrinérka
Markéta Chudíková
Manažerka kvality
Bc. Renáta Hřibová
Vedoucí laborantka
Hana Kotásková
Laborantka
Jarmila Juříková
Laborantka
Ivana Mrákotová
Laborantka
Martina Šopíková
Administrativní pracovnice
Ludmila Vilímová
Laboratoř - výsledky
572 629 139
Denní místnost
572 629 130
Pracovní doba
Po - Pá, 8:00 - 16:00
Email
brod@velab.cz
Laboratoř - výsledky
577 522 000
Pracovní doba
Po - Pá, 7:00 - 15:00
Email
zlin@velab.cz
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod
IČO: 26969751
J. A. Bati 5645 (51. budova Svitu)
760 01 Zlín
.
© 2015 Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.